Onderstaande aanmaning is bedoeld als voorbeeld en uitsluitend voor uw eigen gebruik.
Voor een persoonlijk gesprek over uw incassokwesties op basis buitengerechtelijk
no cure no pay kunt u ons mailen info@incassodienst.nl of bellen 040 - 236 57 84.


-------------------------------------------------

Deense aanmaning

1. Kære modtager,

2. Ved en kontrol af vores bogføring har vi kunnet konstatere
at De til dags dato endnu ikke har betalt vores faktura nr.......,
til trods for at betalingsfristen er overskredet.

3. De har muligvis overset betalingsdatoen?

4. Vi anmoder Dem derfor indtrængende om hurtigst muligt at betale
den nævnte faktura på............ EUR, inden der er gået 7 dage.
Betalingen skal foregå via en overførsel til vores bankkonto ......……………..

5. Derudover beder vi Dem fremover i Deres rolle som en af vores
værdsatte kunder, at betale vores fakturaer inden for den aftalte termin.

6. I den nærmeste fremtid henvender vi os til Dem med henblik på
endnu engang at gennemgå alle aftalerne.

7. Hvis De allerede har betalt fakturaen, når De modtager dette brev,
beder vi Dem naturligvis om at se bort fra denne skrivelse.

8. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.

Alternatieve toevoegingen aan uw aanmaning :

9. Hvis betalingen ikke er foretaget inden den ovennævnte termin,
ser vi os nødsaget til at sende sagen til inkasso og lade den afgøre af retsveje.

10. I den forbindelse hæfter De for samtlige renter og retsomkostninger som følge af dette.

11. Alle fremtidige leverancer, uanset fakturabeløbets størrelse,
vil udelukkende blive foretaget imod forhåndsbetaling.

12. Vi håber at De hurtigst muligt får afsluttet sagen korrekt,

13. Med venlig hilsen,

14. Med højagtelse,