Aanmaning Nederlands

Onderstaande aanmaning is bedoeld als voorbeeld en uitsluitend voor uw eigen gebruik.
Voor een persoonlijk gesprek over uw incassokwesties op basis buitengerechtelijk
no cure no pay kunt u ons mailen info@incassodienst.nl of bellen 040 - 236 57 84.


----------------------------------------------------------------

1. Geachte heer, Geachte mevrouw,

2. Uit onze administratie blijkt dat onze factuur nr.......ondanks het
verstrijken van de betalingstermijn tot op heden niet betaald is.

3. Wellicht heeft u de uiterste betaaldatum over het hoofd gezien?

4. We verzoeken u vriendelijk doch dringend om het bedrag EURO …….. van
genoemde factuur binnen 7 dagen op onze bankrekeningnummer ......……………. over te maken.

5. Daarnaast willen we u als gewaardeerde relatie vragen om ook in de toekomst
onze facturen binnen de door ons overeengekomen termijn te betalen.

6. Wij zullen u binnenkort benaderen om een afspraak met u te maken
om alle afspraken nog eens na te lopen.

7. Indien deze brief uw betaling gekruist heeft, dan kunt u uiteraard doen
alsof u dit schrijven nooit onder ogen heeft gekregen.

8. We verheugen ons op een verdere samenwerking.

Alternatieve toevoegingen aan uw aanmaning :

9. Als uw betaling wederom uitblijft binnen de bovengenoemde termijn,
zijn wij genoodzaakt de vordering definitief uit handen te geven en rechtsmaatregelen te nemen.

10. U zult aansprakelijk worden gesteld voor alle daaruit voortvloeiende renten
en hoge gerechtskosten.

11. Alle toekomstige werkzaamheden, ongeacht de hoogte van het
factuurbedrag, volgen uitsluitend tegen vooruitbetaling.

12. Vertrouwende op een correcte afhandeling van uw kant,

13. Met vriendelijke groet,

14. Hoogachtend,