Onderstaande aanmaning is bedoeld als voorbeeld en uitsluitend voor uw eigen gebruik.
Voor een persoonlijk gesprek over uw incassokwesties op basis buitengerechtelijk
no cure no pay kunt u ons mailen info@incassodienst.nl of bellen 040 - 236 57 84.


---------------------------------------

Noorse aanmaning


1. Kjære mottaker,

2. Ved kontroll av vår bokføring har vi kunnet konstatere at De til dags dato ikke
har betalt vår utestående faktura nr....... til tross for at den har forfalt til betaling.

3. De har muligens ikke notert fakturaens forfallsdag?

4. Vi anmoder Dem vennligst om å betale fakturaens beløp på EURO ………….
så snart som mulig og senest innen 7 dager på vårt bankkontonummer ......……………..

5. Vi vil be Dem som en høyt verdsatt kunde om å betale fakturaene innen
avtalt forfallsfrist i fremtiden.

6. Vi vil om kort tid ta kontakt med Dem for å gjennomgå alle våre avtaler en gang til.

7. Hvis De allerede har betalt fakturaen når De får dette brevet, er purringen
selvfølgelig ikke lenger aktuell.

8. Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid.

Alternatieve toevoegingen aan uw aanmaning
:

9. Hvis betalingen nok en gang uteblir innen ovennevnte frist, vil ærendet bli
sendt videre til inkasso og vi blir nødt til å gå til rettslige skritt.

10. De vil bli holdt ansvarlig for alle renter og høye saksomkostninger som følger av dette.

11. Alle fremtidige leveranser, uaktet størrelsen på fakturabeløpet, vil utelukkende
bli gjort mot forhåndsbetaling.

12. I overbevisning om at De vil avslutte saken på korrekt måte,

13. Med vennlig hilsen,

14. Med høyaktelse,