Onderstaande aanmaning is bedoeld als voorbeeld en uitsluitend voor uw eigen gebruik.
Voor een persoonlijk gesprek over uw incassokwesties op basis buitengerechtelijk
no cure no pay kunt u ons mailen info@incassodienst.nl of bellen 040 - 236 57 84-


------------------------------------------------------

Zweeds aanmaning1. Bästa mottagare

2. Vid kontroll av vår bokföring har vi kunnat konstatera att ni till dags dato
inte har betalat vår förfallna faktura nr …..

3. Det är möjligt att ni inte har noterat förfallodagen för fakturan.

4. Vi ber er vänligen snarast och senast inom sju (7) dagar inbetala
den förfallna fakturans belopp ….. euro på vårt bankkonto nr …….

5. Vi önskar även att ni som uppskattad kund betalar våra fakturor i framtiden
inom den överenskomna förfallotid som vi kommit överens om.

6. Vi kommer inom kort att kontakta er för att än en gång gå igenom
alla våra överenskommelser.

7. Om ni redan betalat fakturan då detta brev når er är denna
betalningspåminnelse naturligtvis inte mera aktuell.

8. Vi ser fram mot ett fortsatt samarbete.

Alternatieve toevoegingen aan uw aanmaning :


9. Om er betalning fortfarande inte sker inom den ovan utsatta tiden
blir vi tvungna att tillämpa inkassoförfarande och övergå till rättsliga åtgärder.

10. Ni kommer att ställas ansvarig för alla därav föranledda räntor och
höga rättegångskostnader.

11. Alla framtida leveranser, oberoende av värdet på fakturan, kommer
att utföras endast mot betalning på förhand.

12. Övertygade om att ni kommer att handla korrekt,

13. Tecknar vi vänligen,

14. Högaktningsfullt